dimecres, 19 de març de 2008

Novetats...bones sensacions.

Amics, coneguts i sobrevinguts:

La tasca de la Comissió comença a donar els seus fruits:

FESTA MAJOR DE SANT PERE

Concert Jove – 27 de juny
FESTA MAJOR DE LA SANTA CREU

Concert Jove - 18 de juliol


Bona gestió, Magda. Continuarem...